ఈ బ్లాగు లో ఏ శీర్షిక కింద ఏ పదాన్ని క్లిక్ చేసినా మీకో లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది-

Monday, May 7, 2012

ఆనంద లహరి (స్త్రీల జానపద పాటలు)

1 comment:

 1. రామ లాలీ మేఘ శ్యామ లాలీ
  తామరసనయన దశరథ తనయా లాలీ

  అబ్జవదన ఆటలాడి అలసినావురా
  బొజ్జలో పాలరుగుగాని నిదురపోవరా

  జోలలుబాడి జోకొట్టితే ఆలకించేవు
  చాలించి మరి యూరకుంటే సౌజ్ఞ చేసేవూ

  ఎంతోయెత్తు మరిగినావు ఏమిసేతురా
  వింతగాని కొండ నుండు వీరరాఘవా
  [ప్రసిద్ధమైన లాలిపాట. ఇటువంటిపాట తమిళ, కన్నడములో కూడా కలదు.]

  ReplyDelete